Fil Størrelse Type Sist endrede Last ned
12 Diverse - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
11 Dokumentasjon utstyr - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
10 Korrespondanse inn ut brannvesen - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
09 Egenkontroll - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
08 Ekstern kontroll - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
07 Eksterne avtaler - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
06 Risiko tiltak og lagring - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
05 Kontroll og vedlikehold - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
04 Ansvarsfordeling instrukser - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
03 Brannforskrifter - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
02 Branntekninsk utstyr-krav - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
01 Innledning - MAPPE 2022/10/29 Åpne mappe
01 Innledning
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-1-4 rev 1 Ledelsens gjennomgang.pdf 45.05 KB PDF 2023/03/16 Last ned
BTP-1-1 rev 1 Kontrollrutiner.pdf 61.22 KB PDF 2023/03/16 Last ned
BTP-1-3 rev 3 Varslingsliste.pdf 16.70 KB PDF 2023/03/21 Last ned
BTP-1-2 rev 3 Generelle opplysninger.pdf 20.38 KB PDF 2023/03/16 Last ned
BTP-1-0 rev 1 Oversikt.pdf 17.31 KB PDF 2023/03/16 Last ned
02 Branntekninsk utstyr-krav
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-2-2 rev 3 Orienteringsplan.pdf 1.72 MB PDF 2023/03/16 Last ned
BTP-2-0 Innhold.pdf 16.78 KB PDF 2023/03/16 Last ned
03 Brannforskrifter
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 1.74 MB PDF 2023/03/16 Last ned
Forskrift om brannforebygging 139.87 KB PDF 2023/03/16 Last ned
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 538.09 KB PDF 2023/03/16 Last ned
BTP-3-0 Oversikt 17.56 KB PDF 2023/03/16 Last ned
04 Ansvarsfordeling instrukser
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-4-6 rev 4 Branninstruks utleie.pdf 164.37 KB PDF 2023/03/22 Last ned
BTP-4-3 rev 2 Branninstruks brukere.pdf 64.77 KB PDF 2023/03/22 Last ned
BTP-4-0 rev 2 Oversikt.pdf 63.29 KB PDF 2023/03/22 Last ned
BTP-4-7 rev 1 Instruks arbeide på slipp.pdf 23.88 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-4-5 rev 1 Orientering brukere.pdf 41.43 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-4-2 rev 1 Instruks Brannvernleder.pdf 26.41 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-4-1 rev 1 Ansvarsfordeling Brannvernarbeide.pdf 30.93 KB PDF 2023/03/17 Last ned
05 Kontroll og vedlikehold
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTA-5 rev 1 Feillogg alarmanlegg.pdf 69.93 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTA-4 rev 1 Logg feil på brannteknisk anlegg.pdf 27.25 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTA-3 rev 1 Årlig ekstern kontroll.pdf 32.03 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTA-1 rev 2 Månedlig kontroll av branntekniske installasjoner.pdf 133.33 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-5-1 rev 1 Oversikt over kontroll og vedlikehold.pdf 28.44 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-5-0 rev 2 Innhold.pdf 17.83 KB PDF 2023/03/17 Last ned
06 Risiko tiltak og lagring
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-6-5 rev 1 Arbeidstilatelse varme arbeid.pdf 16.05 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-5 rev 1 Arbeidstilatelse varme arbeid.pdf 28.86 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-7 rev 1 Risikoanalyse.pdf 124.08 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-6 rev 1 Instruks for håndverkere.pdf 19.63 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-4 rev 1 Instruks for varme arbeid.pdf 60.08 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-3 rev 1 Risiko hendelser skjema.pdf 24.01 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-2 rev 1 Risiko tiltak skjema.pdf 23.08 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-1 rev 1 Risiko tiltak.pdf 77.91 KB PDF 2023/03/17 Last ned
BTP-6-0 rev 1 innhold.pdf 18.87 KB PDF 2023/03/17 Last ned
07 Eksterne avtaler
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-7-0 rev 1 Eksterne avtaler og korrespondanse.pdf 155.05 KB ZIP 2023/03/23 Last ned
08 Ekstern kontroll
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
2023 Service Sprinkleranlegg 158.36 KB PDF 2023/05/27 Last ned
BTP-8-0 rev 1 Arkiv eksterne kontroller.pdf 16.25 KB PDF 2023/03/17 Last ned
09 Egenkontroll
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-9-0 rev 1 Egenkontroll utfylte skjema.pdf 15.76 KB PDF 2023/03/17 Last ned
10 Korrespondanse inn ut brannvesen
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-10-0 rev 1 Korrespondanse Brannvesen.pdf 15.84 KB PDF 2023/03/17 Last ned
11 Dokumentasjon utstyr
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-11-0 rev 1 Dokumentasjon brannteknisk utstyr.pdf 15.85 KB PDF 2023/03/17 Last ned
12 Diverse
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP-12-0 rev 1 Diverse.pdf 16.22 KB PDF 2023/03/17 Last ned
13 Arkiv gamle dokumenter og prosedyrer
Filer Størrelse Type Sist endrede Last ned
BTP -4-5.doc 63.50 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP -4-4.doc 53.00 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP -4-3.doc 52.50 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP -4-2.doc 49.00 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP -4-1.doc 53.50 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP -4-0.doc 52.00 KB DOC 2023/03/18 Last ned
Brannistruks v utleie for utsendelse.pdf 161.43 KB PDF 2023/03/18 Last ned
BTP-3-0.docx 35.50 KB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-3.doc 88.50 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP-2-2.docx 321.87 KB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-2-2 rev 2.docx 3.21 MB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-2-1.doc 63.00 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP-1-3 rev 2.docx 45.10 KB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-1-3 rev 1.docx 42.60 KB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-1-3 rev 0.doc 52.50 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP-1-2 rev 2.docx 45.68 KB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-1-2 rev 1.docx 44.06 KB DOCX 2023/03/18 Last ned
BTP-1-2 rev 0.doc 51.50 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP-1-1 rev 0.doc 64.00 KB DOC 2023/03/18 Last ned
BTP-1-0.doc 49.00 KB DOC 2023/03/18 Last ned